piątek, 27 marca 2015

Zapowiedź: książka "Władca Lewawu" Doroty Terakowskiej - myślę, że Wam się spodoba


Kolejna propozycja lekturowa: Władca Lewawu Doroty Terakowskiej...


         Bartek jest zwykłym chłopcem. Urodził się w Krakowie. Minęło już dziewięć lat, odkąd jego rodzice zniknęli bez śladu. ... Czy na pewno? A jeśli wszystko jest na odwrót?
W poszukiwaniu zaginionej mamy Bartek wielokrotnie przemierza stare miasto. Kolejna wyprawa na Wawel przynosi zaskakujące odkrycie. Jeden z korytarzy Smoczej Jamy wiedzie na brzeg Wisły niby ten sam, lecz jakiś inny. Przed Bartkiem otwiera się Kraków ale jakby po drugiej stronie lustra. Wokark, Lewaw tak nazywają się teraz miejsca, które dotąd nie miały dla Bartka tajemnic. Poznanie ich zagadek będzie wymagało wiele odwagi. Czy warto narażać się na gniew mrocznego władcy Lewawu? Czy chłopiec dowie się prawdy o sobie i swojej rodzinie?

źródło: lubimyczytacA to już sama autorka powieści:Dorota Terakowska, właśc. Barbara Rozalia Terakowska (ur. 30 sierpnia 1938 w Krakowie, zm. 4 stycznia 2004), polska pisarka i dziennikarka.Ukończyła socjologię na UJ. Przez wiele lat pracowała jako redaktor i publicysta w „Gazecie Krakowskiej”, „Przekroju” i „Zeszytach Prasoznawczych”;
Autorka m.in.: Próby generalnej (1986, zbiór reportaży wydany w podziemnym wydawnictwie „Nowa”), Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie (1986, debiut literacki), Władca LewawuLustro pana Grymsa (1995), Córka czarownic (1992), Samotność bogów (1998), Tam gdzie spadają anioły (1998) (trzy ostatnie wyróżnione nagrodami polskiej sekcji Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych), Poczwarka (2001). W kwietniu 2003 r., za powieść Ono, otrzymała nagrodę: "Krakowska Książka Miesiąca".
Twórczość:
 • Lustro Pana Grymsa (1985; napisana w 1984)
 • Guma do żucia (1986; w drugim obiegu)
 • Próba generalna (1986; reportaże)
 • Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie (1987; napisana w 1979)
 • Władca Lewawu (1989; napisana w 1982); 
 • Córka czarownic (1991; napisana w okresie 1985-1988; w 1994 wpisana na Listę Honorową IBBY)
 • W krainie Kota (1998)
 • Cyrk Burmistrza (sztuka)
 • Samotność bogów (1998)
 • Tam gdzie spadają anioły (1999)
 • Poczwarka (2001)
 • Ono (2003)
 • Dobry adres to człowiek (2004)
 • Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie. Dzień i noc czarownicy. (2005)
 • Muzeum Rzeczy Nieistniejących (2006; zbiór felietonów publikowanych na łamach „Przekroju” w latach 1998-2000)
 • Piąty talerz
  Grób Terakowskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
źródło: wikipedia

niedziela, 22 marca 2015

Powtórka do testu czytania ze zrozumieniem:)

1. Wyrazy pokrewne tworzą rodzinę wyrazów.

szkoła
szkółka
przyszkolny
przedszkole
przedszkolak
szkol

Te wyrazy są wyrazami pokrewnymi, bo mają wspólną cząstkę.

ćwiczenie powtórkowe: 
Znajdź wyrazy pokrewne.

biel, podwórko, zabielić, dwór, koło, pisać, kółko, pisak, książka, drzewo, księgarnia, drewno

2. Synonimy (wyrazy bliskoznaczne) to wyrazy o podobnym znaczeniu,
np. grzejnik - kaloryfer
       śmiać się - chichotać się 
       auto - samochód
       iść - maszerować

ćwiczenie powtórkowe:
Dopisz synonimy do podanych wyrazów: 
stać - 
iść - 
tworzyć - 
niszczyć - 
UWAGA! Podpowiedzi w grze dydaktycznej nieco niżej.


3. Antonimy to wyrazy przeciwstawne,
np. biały - czarny
       dobry - zły
       smutek - radość
       wysoki - niski

ćwiczenie powtórkowe:
Dopisz antonimy do podanych wyrazów:
mądry - 
gruby - 
zmęczony - 
optymista - 


4. Homonimy to wyrazy o takim samym znaczeniu, lecz odmiennym znaczeniu, pochodzeniu i czasem także pisowni,
np. Bóg - Bug - buk - bóg
       stuk - stóg
       lud - lód
       może - morze
  

Trzy gry dydaktyczne, czyli przyjemne z pożytecznym...
czwartek, 19 marca 2015

Test czytania ze zrozumieniem


Przeczytaj uważnie fragment powieści Zbigniewa Nienackiego ,,Pan Samochodzik i templariusze”, a następnie odpowiedz na pytania związane z tekstem. Wracaj do tekstu często, abyś odpowiedział poprawnie. Powodzenia! 

„Było to na początku XII wieku- opowiadałem.- W czasach gdy w wyniku znanych wam  z historii słynnych wypraw krzyżowych powstało w Palestynie tak zwane Królestwo Jerozolimskie powołane do obrony grobu Chrystusa. Państwa chrześcijańskie w Ziemi Świętej ciągle jednak cierpiały na brak ludzi, gdyż krzyżowcy, rekrutujący się z rycerzy ochotników, po odbyciu krucjaty zazwyczaj wracali do swoich ojczystych krajów w Europie. Muzułmanom niekiedy nie miał kto stawić czoła i wówczas to, w czasie takiego właśnie niespodziewanego napadu muzułmanów, do walki z nimi wystąpili także zakonnicy opiekujący się w Jerozolimie szpitalem Św. Jana. Muzułmanów odparto, ale zakonnicy na wszelki wypadek nie rozstawali się już z mieczami, byli jednocześnie zakonnikami i rycerzami. I tak zrodził się pierwszy na świecie zakon rycerski szpitalników Św. Jana, czyli, jak ich nazywano: joannitów. Oprócz opieki nad szpitalem zajęli się oni odprowadzaniem pielgrzymów z portów do miejsc świętych i ochroną ich przed napaściami  Saracenów.
Wkrótce, bo już w roku 1118, powstał inny zakon rycerski o podobnym charakterze. Król jerozolimski Baldwin II przeznaczył nowemu zakonowi na miejsce zamieszkania budynek w pobliżu ruin świątyni Salomona. Świątynia po łacinie nazywa się templum i stąd, od nazwy miejsca zamieszkania, ów zakon rycerski otrzymał nazwę templariuszy. W niedługim czasie liczba zakonnych rycerzy znacznie wzrosła, a liczne przywileje i majątki, jakie otrzymali od papieża Innocentego II i jego następców, przyczyniły się do wzrostu ich potęgi. Trzeba bowiem wiedzieć, że na obronę Ziemi Świętej łożyła niemal cała chrześcijańska Europa i wiele sum na ten cel zebranych trafiło do templariuszy. Oprócz normalnych zakonnych ślubów, a więc ślubu posłuszeństwa, czystości i ubóstwa,  rycerze zakonni musieli także przyjmować obowiązek walki z muzułmanami. Wstąpić zaś do zakonu templariuszy mógł tylko człowiek pochodzący ze stanu rycerskiego, z małżeństwa prawego, stanu wolnego, wolny od zarzutu ciężkiego przestępstwa, a także człowiek nieułomny, jako że zakonników czekała walka. Bracia zakonni, czyli rycerze zakonu templariuszy, nosili białe płaszcze z czerwonym ośmiokątnym krzyżem. Chorągiew zakonna była czarno- biała. Wypisana na niej została dewiza: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam, co znaczy: Nie dla nas, Panie, nie dla nas, lecz dla chwały Twego imienia. [...]
Dla tych, którzy walczyli o Ziemię Świętą, płynęły szczodrze pieniądze, a także przywileje, które nadawali im papieże, królowie i książęta, aby zakon był dostatecznie bogaty i mógł sprostać zadaniom walki z muzułmanami. W XIII wieku templariusze bardzo rozprzestrzenili się na Bliskim Wschodzie. Mieli swoje posiadłości i zamki również na Półwyspach Apenińskim i Pirenejskim, w Brytanii, Irlandii, Niemczech, we Francji, Czechach, Austrii, na Morawach, a także w Polsce, dokąd w 1156 roku, po powrocie z wyprawy krzyżowej, sprowadził templariuszy książę Henryk Sandomierski. Templariusze bogacili się nie tylko dzięki nadaniom, ale także zajmując się przewozem pielgrzymów do Palestyny i przesyłką ich pieniędzy. W ten sposób podejmowali oni wielkie operacje bankowe i znakomicie zarabiali. W XIII wieku templariusze nagromadzili ogromne bogactwa, które tylko w części wydatkowali na walkę o Ziemię Świętą, dokąd posyłali rycerzy własnych i najemnych. Resztę swych dochodów używali na dostatnie życie na Zachodzie, a także na prowadzenie własnej polityki, czym budzili nienawiść i strach u ówczesnych władców. Wyobraźcie sobie bowiem organizację posiadającą swych ludzi i swe siedziby niemal we wszystkich krajach chrześcijańskiej Europy. Organizację liczną a bogatą, mającą wszędzie ogromne wpływy i stosunki, własną sieć szpiegowską. Za pomocą bogactw, tajnych informacji, sieci intryg i spisków starali się wpływać na przebieg wypadków politycznych w poszczególnych krajach. Te ich tajne zamysły wymagały oczywiście tajnych środków. Templariusze stali się mistrzami w układaniu szyfrów, którymi się porozumiewali. Zamki ich pełne były tajemnych przejść, skrytek, zapadni, przemyślnych mechanizmów otwierających i zamykających drzwi do podziemnych przejść. Nie dziwcie się więc, że choć znane są dokumenty wskazujące domniemane miejsce ukrycia legendarnych bogactw zakonu, nikt jeszcze nie trafił do skarbca templariuszy. A skarbiec i zawarte w nim przeogromne bogactwa były faktem niezbitym.”
                                               Z. Nienacki: „Pan Samochodzik i templariusze”

1.      Do czego powołano Królestwo Jerozolimskie w Palestynie?

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 1 pkt.
                                                                                                                                                   
2.      Państwa chrześcijańskie w Ziemi Świętej ciągle cierpiały na brak ludzi, gdyż:
a)      brak było ochotników
b)      krzyżowcy po odbyciu krucjaty wracali do swych krajów ojczystych
c)      krzyżowcy, rekrutujący się z rycerzy ochotników, umierali na dżumę.
                                                                                                          1pkt.                                                                                                  
3.      Jak powstał zakon joannitów?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        3 pkt
4.      Jakie zadania wykonywali rycerze zakonu joannitów?
a).....................................................................................................................
b) ....................................................................................................................
c) ....................................................................................................................   3 pkt.
5.      Skąd wzięła się nazwa zakonu templariuszy?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 pkt.                                                                                                                     
6.      Wymień dwa śluby, jakie musieli złożyć rycerze zakonni:
a)....................................................................................................................
b) ....................................................................................................................  2 pkt.
7.      Wymień dwa warunki, które musiał spełnić człowiek chcący wstąpić do zakonu templariuszy:
a)      ....................................................................................................
b)      ....................................................................................................   2 pkt.
8.      Dlaczego zakon templariuszy był bardzo bogaty?
a)      Przywileje i majątki, jakie templariusze otrzymali od papieża Innocentego II i jego następców, przyczyniły się do wzrostu potęgi zakonu.
b)      Na obronę Ziemi Świętej łożyła niemal cała chrześcijańska Europa i wiele sum na ten cel zebranych trafiło do templariuszy.
c)      Prawdziwa jest odpowiedź a) i b).                                               1 pkt.
9.      Jak bogacili się templariusze?
a)      zajmowali się przewozem pielgrzymów do Europy
b)      zajmowali się przewozem pielgrzymów do Palestyny i przesyłką ich pieniędzy
c)      zajmowali się przewozem muzułmanów z Bliskiego Wschodu na Półwysep Pirenejski                                                                      1 pkt.
10.  Dlaczego templariusze budzili nienawiść i strach ówczesnych władców?
a)....................................................................................................................
b) .................................................................................................................... 2 pkt.
11.  Jak templariusze starali się wpływać na przebieg wypadków politycznych
w poszczególnych krajach?
a)....................................................................................................................
b) ....................................................................................................................
c) ....................................................................................................................  3 pkt
12.  W czym templariusze stali się mistrzami?
.............................................................................................................................................................................................................................................................  1 pkt.
13.  Z czego słynęły zamki templariuszy?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          2 pkt.

                                                                                              Razem: 24 pkt.  


                                                
środa, 18 marca 2015

Zapowiedź piątkowych zajęć:)

 Przeczytaj uważnie fragment powieści „W pustyni i w puszczy”. Odpowiedz na pytania. 

„Koło godziny drugiej po południu upał, mimo iż pora była zimowa, uczynił się niezwykły. Na niebie nie było żadnej chmurki, ale krańce widnokręgu poszarzały. Nad karawaną unosiło się kilka sępów, których rozpostarte szeroko skrzydła rzucały ruchome, czarne cienie na płowe piaski. W rozpalonym powietrzu czuć było jakby swąd. Wielbłądy nie przestając pędzić poczęły dziwnie chrząkać. Jeden z Beduinów zbliżył się do Idrysa.
- Zanosi się na coś niedobrego - rzekł.
- Co myślisz? - zapytał Sudańczyk.
- Złe duchy zbudziły wiatr śpiący na zachodzie pustyni, a ów wstał z piasków i bieży ku nam.
Idrys podniósł się nieco na siodle, popatrzył w dal i odpowiedział:
- Tak jest. Idzie z zachodu i południa, ale on nie bywa tak wściekły jak khmasin.[1]
- Trzy lata temu zasypał jednak koło Abu-Hamel całą karawanę, a odwiał ją dopiero zeszłej zimy. Ualla! Może mieć dosyć siły, by pozatykać nozdrza wielbłądów i wysuszyć wodę w workach.
[…] Na południowym zachodzie białawy przedtem widnokrąg pociemniał. Upał trwał ciągle i słońce paliło głowy jeźdźców. Sępy wzbiły się widocznie bardzo wysoko, albowiem cienie ich skrzydeł malały coraz bardziej, a w końcu znikły zupełnie.
Uczyniło się duszno.
Arabowie krzyczeli na wielbłądy, póki nie wyschły im gardła, po czym umilkli i nastała cisza śmiertelna, przerywana stękaniem zwierząt. Małe dwa liski piaskowe[2]  o ogromnych uszach przemknęły się koło karawany, uciekając w stronę przeciwną.
Ten sam Beduin, który poprzednio rozmawiał z Idrysem, ozwał się znowu jakimś dziwnym, jakby nie swoim głosem:
- To nie będzie zwykły wiatr. Ścigają nas złe czary. Wszystkiemu winien wąż.
- Wiem - odpowiedział Idrys.
- Patrz, powietrze drży. Tego nie bywa w zimie.
Jakoż rozpalone powietrze poczęło drgać, a wskutek złudzenia oczu jeźdźcom wydało się, że drgają i piaski. Beduin zdjął z głowy przepoconą myckę i rzekł:
- Serce pustyni bije trwogą.
A wtem drugi Beduin, jadący na czele jako przewodnik wielbłądów, odwrócił się i jął wołać:
- Idzie już! idzie!”

Pytania:
1.      Jak była pora roku?
2.      Co to jest khmasin?
3.      Ile chmur naliczył Idrys na niebie?
4.      Kiedy wiatr zasypał koło Abu-Hamel całą karawanę?
5.      Jak nazywają się inaczej liski piaskowe?
6.      Wymień osoby rozmawiające w tym tekście.
7.      Określ zdanie podkreślone. Jaką częścią zdania jest wyraz  bije?
8.      Co ich ściga według Beduina?
9.      O czym świadczy to, że cienie sępów znikły?
10.   Co zbudziły złe duchy?[1] khmasin –wiatr południowo-zachodni, wiejący tylko na wiosnę.
[2] lisek piaskowy - zwierzątko mniejsze od naszego lisa, zwane fenek

wtorek, 17 marca 2015

8 ciekawostek o książce "W pustyni i w puszczy"


 1.  Pierwowzorem Stasia był jedyny syn polskiego inżyniera – Mieczysława Gieniusza – pracującego przy budowie Kanału Sueskiego. Chłopca porwali handlarze niewolników. Nigdy go nie odnaleziono.
 2. Z kolei pierwowzorem Nel była 10-letnia córka przyjaciela Sienkiewicza – Wandzia Ulanowska.
 3. Gdy w sierpniu 1908 Sienkiewicz wraz z żoną mieszkał w zabytkowym domu w Rudawie, codziennie rano przynosił mu świeże mleko lubiany przez niego miejscowy chłopiec, Staś Tarkowski. Jego imię i nazwisko otrzymał później główny bohater powieści.
 4. Powieść była pierwotnie wydana w odcinkach w latach 1910-1911 w „Kurierze Warszawskim” i z minimalnym opóźnieniem w stosunku do „Kuriera”, także w „Dzienniku Poznańskim”, „Słowie Polskim” i „Dzienniku Chicagowskim” w USA. Wydanie książkowe miało miejsce w 1911 w Warszawie. Część rękopisu powieści przechowywana jest w Ossolineum we Wrocławiu.
 5. Fikcyjna podróż Stasia i Nel trwała około pół roku - akcja rozpoczyna się w listopadzie 1884 roku, porwanie dzieci to styczeń 1885 r., a odnalezienie bohaterów to czerwiec 1885. Zatem podróż po Czarnym Lądzie trwała około 6 miesięcy.
 6. Staś i Nel przebyli około 4 ooo km.
 7. Powieść "W pustyni i w puszczy" powstała w 1911 roku, a jej inspiracją była podróż do Afryki, którą odbył Henryk Sienkiewicz  dwadzieścia lat wcześniej (w 1890 roku) i opisał w "Listach z podróży do Afryki".
 8. Pierwotnie powieść miała nosić tytuł "Przygody dwojga dzieci w środkowej Afryce".

czwartek, 12 marca 2015

Sprawdź siebie...


1.      Na jakim kontynencie rozgrywają się wydarzenia opisane w powieści? …………………
2.      Do podanych postaci dopisz podane poniżej określenia, tworząc logiczne pary.
piastunka Nel; podstępna Sudanka; Angielka; niewolnica Nel; ojciec Stasia; wdowiec; porywacz; przywódca sudańskiego powstania; syn króla plemienia Wa-hima; szwajcarski podróżnik
Tarkowski –………………………………                    Mahdi – …………………………
Nel –………………………………………                   Mea –……………………………
Dinah – ………………………………                           Kali –……………………………
Rawlison –………………………………                      Linde –…………………………
Chamis –…………………………………                     Fatma –…………………………

3.      Do opisów przepisz podane niżej miejscowości, tworząc logiczne pary.

Omdurman; Luela; Port Said; Chartum; Medinet; Mombasa

§         miasto egipskie, w którym mieszkali inżynierowie z dziećmi – …………………
§         okolice Nilu, piękne miasto, do którego zmierzały dzieci na spotkanie z ojcami – ………
§         miasto opanowane przez powstanie - ……………………
§         spotkanie Stasia z Mahdim – …………………
§         miejsce święte, schronienie dla kobiet i dzieci - …………………
§         kres podróży, spotkanie z ojcami - ………………………

4.      Dlaczego Staś i Nel przebywali z ojcami w Egipcie? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5.      Dlaczego pani Oliwier nie mogła towarzyszyć dzieciom w drodze do Medinet? ………
………………………………………………………………………………………………
6.      Jakie prezenty bożonarodzeniowe dostali Staś i Nel? ……………………………………
7.      Gdzie dzieci poznały kapitana Glena i dra Clary’ego? ……………………………………..
8.      Dlaczego porwano Stasia i Nel? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9.      Co było znakiem zostawionym przez Nel na pustyni? ……………………………………
10.  Jakie niebezpieczeństwo groziło karawanie na Pustyni Libijskiej? …………………….
………………………………………………………………………………………………
11.  Dlaczego pierwsza próba ucieczki dzieci (z wąwozu na pustyni) nie powiodła się? ……
…………………………………………………………………………………………………
12.  Co Staś robił podczas podróży przez pustynię, by nie stracić orientacji w terenie? ……
…………………………………………………………………………………………………
13.  Czego Staś odmówił Mahdiemu? …………………………………………………………
14.  W jaki sposób dzieci poznały Meę? ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
15.  W jaki sposób dzieci uciekły porywaczom? ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
16.  Gdzie dzieci znalazły schronienie podczas pory deszczowej? ……………………………
17.  Opisz w 3 zdaniach jak doszło do spotkania Stasia z Lindem, jak ono przebiegało, jak wpłynęło na dalsze losy dzieci?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

18.  W jaki sposób Staś i Kali uratowali uwięzionego słonia? …………………………………
………………………………………………………………………………………………….
19.  Co było środkiem transportu dzieci po opuszczeniu baobabu? ……………………………
20.  Wymień 4 gatunki zwierząt widzianych przez dzieci w Afryce …………………………
………………………………………………………………………………………………….
21.  Dopisz imiona lub nazwy
Uwolniony Słoń – ……………              Czczone przez Murzynów, dobre i złe – ……….
Wąwozy na pustyni – …………                            Baobab – …………
Pies Nel – ……     Bezpieczna i urodzajna góra wskazana przez Szwajcara – …………….

22.  W jaki sposób dzieci zostawiały ślady, informacje o sobie? ………………………………
………………………………………………………………………………………………….
23.  Jak Murzyni z kolejnych wiosek przekazywali sobie informacje o podróżnych i władcy słonia? ……………………………………………………………………………………
24.  Jak dzieci zostały uratowane? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
25.  Gdzie po latach zamieszkali Staś i Nel (już jako małżeństwo)? …………………………Kolejna przygoda z czytaniem, czyli niezapomniane... "W pustyni i w puszczy"

W egzotyczną podróż po Afryce …ze Stasiem Tarkowskim i Nel Rawlison

Trasa podróży po Czarnym Lądzieśroda, 11 marca 2015

Jak kulturalnie dyskutować, czyli jestem odpowiedzialny za słowa, które wypowiadam

Dyskutować kulturalnie, czyli przydatne słownictwo, by mój głos w dyskusji nikogo nie obraził:Uważam, że...  Sądzę, że...    Myślę, że...   Zapewniam, że...   W moim przekonaniu...     Jestem przekonany, że...   Według mnie...   Według mojego zdania...    Moim zdaniem.... Wydaje mi się, że...     Nie ulega wątpliwości, że...      Przypuszczam, że...      Biorę na siebie odpowiedzialność za głoszona opinię...     Odpowiadam za to, co mówię...   Uważam, że...

            Z wypowiedzi X wynika, że...      Rozumiem racje X, ale....       Zgadzam się z X, ale... Nawiązując do opinii X...      X ma słuszność....      Popieram zdanie X.....
Jestem tego samego / przeciwnego zdania...       Podzielam opinię X....
Warto jeszcze dodać....      Uzupełniając to, co powiedział X....        Należałoby postawić pytanie...          Poddaję pod dyskusję zdanie X....               Nie zgadzam się z .... 
X mówi słusznie, ale....            X nie ma racji....             Nie popieram zdania....
Nie podzielam sądu ....       Wbrew zdaniu X, że.... uważam....  Słuszność ma X, mówiąc.... 

poniedziałek, 9 marca 2015

Co powinna zawierać legenda, czyli cechy gatunkowe każdej legendy
Niezawodne żródło i inspiracja do rysunku: podrecznik "Okno na świat 4", wyd.MAC, 2011

Powtórka z form wypowiedzi, czyli wkrótce Sprawdzian Szóstoklasisty
 1. Na podstawie podanego sms-a napisz pocztówkę do kolegi lub koleżanki. Poprawnie zaadresuj kartkę.
Sopot jest super. Morze, spacery po molo, koncerty. Jutro rejs statkiem.  Pozdrowienia.

 1. Chcesz sprzedać rower. Napisz ogłoszenie tak, aby podać jak najwięcej jego zalet. Tekst może mieć najwyżej 15 słów.
 2. Napisz ogłoszenie o zaginięciu twojego pieska, które umieścisz w lokalnej gazecie.
 3. Uzupełnij dialog odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.

Spotkali się dwaj właściciele psów. Jeden z nich oświadcza
  Mój Reks potrafi już czyta. Wczoraj przeczytał gazetę  dodaje z dumą.
   Tak wiem  odpowiada drugi    Mój Burek mi o tym powiedział

 1. Napisz sprawozdanie z ostatniej lekcji języka polskiego.
 2. Jakie jest Twoje ulubione danie? Zapisz przepis na jego wykonanie. Podaj w nim składniki i sposób wykonania.
 3. Napisz jak najkrótszą instrukcję napisania sms-a na telefonie komórkowym.
 4. Sporządź opis przeżyć w 1 os. na temat „Jak się czuję, gdy kibicuję ulubionej drużynie?”piątek, 6 marca 2015

wiersze z dzisiejszych zajęć:)

Czytaj książki Czytelniku, a posiądziesz wiedzy bez liku.
Przeczytaj to i owo od A do Z, a będziesz mądry jak tylko chcesz.
Książki czytać - ważna sprawa, lecz pamiętaj, to też zabawa.
Wiersze, baśnie i powieści, to są dla nas dobre wieści.

Wiktor, Oliwia  I miejscePisać, czytać - dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Czytaj książki Czytelniku, 

ogrodniku i muzyku:)
Fiku, miku no i już,
głową rusz, książką rusz.
Kiedy będziesz duży już,
Zobaczysz - książka to do wiedzy klucz.

Martyna i Gosia, II miejsceCzytanie to fajna sprawa,
a przy tym dobra zabawa.
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać,
to mądre słowa,
nie żartuję - zna je każda sowa!


Ula, Martyna, Martyna, III miejsceWyróżnienie specjalne dla dowcipnisia Kasjana:

Drogi Czytelniku!
Czytać można w każdej chwili.
Pamiętaj, książki doskonalą wyobraźnię, 
a do tego można czytać o ...ogrodnictwie:)
Wtedy Twoje kwiatki będą zdrowe!

czwartek, 5 marca 2015

Za co tak lubimy Ernesta Nemeczka?


Kolejne zagadnienie do naszej lektury. Przygotujcie swoje przemyślenia do piątkowej debaty:
Nemeczek kontra Gereb

Odwaga i ofiarność chłopców z Placu Broni – Ernest Nemeczek kontra Gereb

1.     Porównaj postawy Gereba i Nemeczka.
2.     Jak na zachowanie Nemeczka zareagował Feri Acz? Dlaczego?
3.     Jak zmienił się stosunek Feriego Acza do Nemeczka?

4.     Co było najważniejsze dla Nemeczka?

Nemeczek (kadr z filmu z 1969 roku)

środa, 4 marca 2015

Jak napisać dobrze skomponowane opowiadanie?

W związku z Waszą prośbą, wskazówki, jak napisać opowiadanie, aby dostać piątkę:)

ŻELAZNE ZASADY PISANIA OPOWIADANIA
 1. Pisz całe opowiadanie w jednakowym czasie.
 2. Starannie zaplanuj kompozycję.
 3. Tam, gdzie to możliwe, wprowadzaj dialogi.
 4. Wykorzystuj inne formy wypowiedzi – wprowadź elementy opisu czy charakterystyki.
 5. Korzystaj z bogactwa wyrażeń i zwrotów rozpoczynających i kończących opowiadanie oraz stanowiących spoiwo pomiędzy poszczególnymi częściami.
 6. Używaj bogatego słownictwa, stosuj zróżnicowane przymiotniki.
 7. Dobre opowiadanie powinno mieć ciekawy początek, budzące zainteresowanie rozwinięcie i przekonujące zakończenie.
 8. Pamiętaj o spójnym z całością zakończeniu. Częsty błąd to urywanie akcji lub brak podsumowania.
Redagując opowiadanie, możesz wybrać jedną z następujących możliwości:
·                                 jesteś główną postacią i pełnisz rolę narratora – piszesz wówczas w 1 os. liczby poj. czasu przeszłego, np. byłem, poznałem itp.
·                                 pełnisz tylko rolę narratora, a opowiadasz o kimś innym – piszesz wówczas w 3 os. liczby poj., np. był, poznał itp.
·                                 jesteś jedną z wielu osób, które brały udział w pewnych wydarzeniach, wszyscy bohaterowie coś przeżyli, a Ty opowiadasz o wydarzeniach (pełnisz rolę narratora) – piszesz wówczas w 1 os. liczby mn., np. byliśmy, poznaliśmy itp.
·                                 pełnisz rolę narratora, ale wcielasz się w inną postać – piszesz wówczas w 1 os. liczby poj., ale „jesteś” kimś innym, musisz więc przedstawiać wydarzenia z innego punktu widzenia. Taka forma jest trudna, ale odpowiednio napisana może być bardzo ciekawa.
PROPOZYCJE ZWROTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH OPOWIADANIE
Działo się to w...    Było to wówczas, gdy... To, co chcę wam opowiedzieć, wydarzyło się, gdy...    Nie uwierzycie może, ale to nie był sen...  Gdy zaczynam o tym myśleć...     Nigdy nie zapomnę dnia, o którym...  Długo zastanawiałem się, jak opisać to, co stało się... 
PROPOZYCJE ZWROTÓW POSUWAJĄCYCH AKCJĘ DO PRZODU
Z początku...  W pewnej chwili...  Później jednak...  Po chwili okazało się, że...W ostatniej chwili (w ostatnim momencie)...   Pod koniec dnia..  Wówczas, gdy..  Nieco później..   Zbiegiem okoliczności...
 PROPOZYCJE ZWROTÓW WPROWADZAJĄCYCH POSTACIE
Ujrzałem wówczas...  Koledzy, o których chcę powiedzieć...  Bohaterem wydarzenia był...  Okazał się nim...  To nie była zwyczajna postać...
PROPOZYCJE ZWROTÓW INFORMUJĄCYCH O PRZEŻYCIACH
Radość, którą przeżyłem, była... Nie pamiętam, czy coś wywarło na mnie takie wrażenie, jak... Trudno mi o tym pisać, ale... Nie wiem, czy zdołam pojąć, że to, co przeżyłem... Nic w życiu dotąd nie sprawiło mi tyle radości (smutku, bólu), co... Pozostał tylko smutek (żal), że... Z tego wydarzenia wyniosłem naukę, że...
PROPOZYCJE ZWROTÓW KOŃCZĄCYCH OPOWIADANIE
I tak skończyła się moja przygoda. Dla jednych być może niewiarygodna, innych szokująca, dla mnie najprawdziwsza z prawdziwych.
I chociaż cała ta historia miała pomyślny koniec, postanowiłem jednak już nigdy nie podejmować takiego ryzyka.                                   Zakończenie tej historii było raczej banalne i nie sądzę, by warto o nim pisać.