poniedziałek, 26 lutego 2018

Powtórka zasad ortograficznychRz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r, np.: rowerzysta – rower     rz:r
Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz, -mierz, -mistrz, np. pisarz, rycerz, burmistrz
 Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.:
 brzeg, sprzedawca, drzewo, trzeba, grzyb, krzew, chrzan, spojrzeć, wrzesień,
Wyjątki:
  • wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,
  • w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.
Ż piszemy, gdy wymienia się na: g, dz, h, z, ź, s,        Ż piszemy po literach: l, ł, r, n, np.:
np.
 książka - księga,                                                             lżej, ulżyć,
pieniążek - pieniądz,                                                       małże, małżeństwo,
drużyna - druh,                                                                rżysko, rżenie,
watażka - wataha,                                                            rewanż, oranżada.
 każę (coś zrobić) - kazać,
mażę (po czymś) - mazać,
 przerażenie - przerazić,
zamrażać - mroźny, mróz,
 bliżej - blisko,


U piszemy w zakończeniach rzeczowników: -un, -unek, -uchna, -uszka, -uszek, -uch, -us,
 -usia, -uj, -ujesz, -uje, -uję, -utki
np. zwiastun, podarunek, córuchna, staruszka, łańcuszek, maluch, raptus, mamusia, maluj, malujesz, maluje, wędruję, malutki
U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję pruję, snuję.
U piszemy zawsze na końcu wyrazów, np. domu, stołu, lasu
Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
np.:  stół – stoły      przyjaciółka – przyjaciel      skrót - skracać

Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów, np. chłopców, lasów
Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówka, np.
pocztówka
Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówna, np.Nowakówna

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka, skuwać, zasuwać, usuwać, przesuwać

Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

Łamaniec językowy :)


środa, 21 lutego 2018

Dzień Języka Ojczystego


21 lutego obchodzimy niezwykły dzień, z tej właśnie okazji...

wszystkiego najlepszego 
z okazji Dnia Języka Ojczystego!
 

poniedziałek, 12 lutego 2018

Arkusze egzaminacyjne - przykładowe - DROGI SIÓDMOKLASISTO!

Arkusze dla siódmoklasistów grudzień 2017

arkusz z języka polskiego

arkusz z matematyki

arkusz z języka angielskiego

Lektury na egzamin ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. W latach 2019–2021 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII, tj.:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro, Zemsta
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
Ignacy Krasicki, Żona modna
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
Juliusz Słowacki, Balladyna
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
Sławomir Mrożek, Artysta
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).2


Od roku 2022 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV–VIII, czyli – poza lekturami wymienionymi powyżej – również:
Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa
Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
Ignacy Krasicki, wybrane bajki
Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego)
Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni
Bolesław Prus, Katarynka
Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce
Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie
Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i oWandzie
Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce.